Crystal Structure of Zirconium carbide

Id1011322
Chemical nameZirconium carbide
a (Å)4.76
b (Å)4.76
c (Å)4.76
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)107.9
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift fuer Physik (1925) 31, 268-272