Crystal Structure of Vanadium(IV) carbide

Id1011321
Chemical nameVanadium(IV) carbide
a (Å)4.3
b (Å)4.3
c (Å)4.3
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)79.5
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift fuer Physik (1925) 31, 268-272