Crystal Structure of Nickel sulfate(VI) heptahydrate

Id1011297
Chemical nameNickel sulfate(VI) heptahydrate
Mineral nameMorenosite
a (Å)11.86
b (Å)12.08
c (Å)6.81
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)975.7
Space groupP 21 21 21
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 91, 157-169