Crystal Structure of Yttrium fluoride

Id1011296
Chemical nameYttrium fluoride
a (Å)5.644(3)
b (Å)5.644
c (Å)5.644
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)179.8
Space groupP m -3 m
Authors: Nowacki, W
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1938) 100, 242-250