Crystal Structure of Barium alumosilicate hydrate *

Id1011273
Chemical nameBarium alumosilicate hydrate *
Mineral nameHarmotome
a (Å)9.8
b (Å)14.1
c (Å)8.66
α (°)90
β (°)55.17
γ (°)90
V (Å3)982.3
Space groupP 1 21 1
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie (-71,1948) (1937) 60, 139-145