Crystal Structure of Potassium hexafluorosilicate

Id1011271
Chemical namePotassium hexafluorosilicate
Mineral nameHieratite
a (Å)8.168(7)
b (Å)8.168
c (Å)8.168
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)544.9
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 155-156