Crystal Structure of Diberyllium borate hydroxide

Id1011268
Chemical nameDiberyllium borate hydroxide
Mineral nameHambergite
a (Å)9.75(1)
b (Å)12.204(20)
c (Å)4.429(10)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)527.0
Space groupP b c a
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1931) 76, 289-302