Crystal Structure of Iron(III) oxide

Id1011267
Chemical nameIron(III) oxide
Mineral nameHematite
a (Å)5.431(20)
b (Å)5.431(20)
c (Å)5.431(20)
α (°)55.23(13)
β (°)55.23(13)
γ (°)55.23(13)
V (Å3)100.7
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165