Crystal Structure of Zinc oxide

Id1011259
Chemical nameZinc oxide
Mineral nameZincite
a (Å)3.351
b (Å)3.351
c (Å)5.226
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)50.8
Space groupP 63 m c
Authors: Weber, L
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1923) 58, 398-403