Crystal Structure of Magnesium chloride hexahydrate

Id1011249
Chemical nameMagnesium chloride hexahydrate
Mineral nameBischofite
a (Å)9.90(3)
b (Å)7.15(3)
c (Å)6.10(3)
α (°)90
β (°)94.00(33)
γ (°)90
V (Å3)430.7
Space groupC 1 2/m 1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 87, 345-369