Crystal Structure of Aluminium silicate hydroxide *

Id1011246
Chemical nameAluminium silicate hydroxide *
Mineral nameHalloysite
a (Å)5.2
b (Å)8.92
c (Å)10.25
α (°)90
β (°)100
γ (°)90
V (Å3)468.2
Space groupC 1 m 1
Authors: Mehmel, M
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 35-43