Crystal Structure of Magnesium diiron(III) oxide

Id1011245
Chemical nameMagnesium diiron(III) oxide
Mineral nameMagnesioferrite
a (Å)8.360(5)
b (Å)8.360(5)
c (Å)8.360(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)584.3
Space groupF d -3 m :1
Authors: Passerini, L
Publication: Gazzetta Chimica Italiana (1930) 60, 389-399