Crystal Structure of Magnesium diiron(III) oxide

Id1011241
Chemical nameMagnesium diiron(III) oxide
Mineral nameMagnesioferrite
a (Å)8.36(1)
b (Å)8.36(1)
c (Å)8.36(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)584.3
Space groupF d -3 m :1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 82, 325-341