Crystal Structure of Potassium aluminium sulfate(VI)

Id1011235
Chemical namePotassium aluminium sulfate(VI)
Mineral nameSteklite
a (Å)4.706
b (Å)4.706
c (Å)7.96
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)152.7
Space groupP 3 2 1
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-24