Crystal Structure of Sodium tetraberyllium catena-antimonate tetraoxide

Id1011229
Chemical nameSodium tetraberyllium catena-antimonate tetraoxide
Mineral nameSwedenborgite
a (Å)5.42
b (Å)5.42
c (Å)8.8
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)223.9
Space groupP 63 m c
Authors: Aminoff, G
Publication: Kunglia Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar (1933) 11, 1-13