Crystal Structure of Calcium titanium silicate oxide

Id1011220
Chemical nameCalcium titanium silicate oxide
Mineral nameTitanite
a (Å)6.55(1)
b (Å)8.70(1)
c (Å)7.43(1)
α (°)90
β (°)119.72
γ (°)90
V (Å3)367.7
Space groupC 1 2/c 1 S
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 73, 7-16