Crystal Structure of Beryllium dialuminium oxide

Id1011197
Chemical nameBeryllium dialuminium oxide
Mineral nameChrysoberyl
a (Å)4.42
b (Å)9.39
c (Å)5.47
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)227.0
Space groupP b n m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1926) 63, 122-143