Crystal Structure of Nickel sulfate(VI) hexahydrate

Id1011189
Chemical nameNickel sulfate(VI) hexahydrate
Mineral nameRetgersite
a (Å)6.8
b (Å)6.8
c (Å)18.29999
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)846.2
Space groupP 41 21 2
Publication: Zeitschrift fur Kristallographie (1932) 83, 123-135