Crystal Structure of Silver trithioantimonate(III)

Id1011162
Chemical nameSilver trithioantimonate(III)
Mineral namePyrargyrite
a (Å)11.04
b (Å)11.04
c (Å)8.71
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)919.4
Space groupR 3 c :H
Authors: Harker, D
Publication: Journal of Chemical Physics (1936) 4, 381-390