Crystal Structure of Dicopper(I) iron tetrathiostannate

Id1011151
Chemical nameDicopper(I) iron tetrathiostannate
Mineral nameStannite
a (Å)5.46
b (Å)5.46
c (Å)10.725
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)319.7
Space groupI -4 2 m
Authors: Brockway, L O
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 89, 434-441