Crystal Structure of Copper oxide

Id1011148
Chemical nameCopper oxide
Mineral nameTenorite
a (Å)4.653(10)
b (Å)3.41(1)
c (Å)5.108(10)
α (°)90
β (°)99.48(33)
γ (°)90
V (Å3)79.9
Space groupC 1 2/c 1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 120-142