Crystal Structure of Pentalead tris(vanadate) chloride

Id1011138
Chemical namePentalead tris(vanadate) chloride
Mineral nameVanadinite
a (Å)10.31(2)
b (Å)10.31(2)
c (Å)7.34(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)675.7
Space groupP 63/m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 81, 352-369