Crystal Structure of Ammonium nitrate(V) - I

Id1011131
Chemical nameAmmonium nitrate(V) - I
a (Å)4.4
b (Å)4.4
c (Å)4.4
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)85.2
Space groupP m -3 m
Publication: Journal of the American Chemical Society (1932) 54, 2766-2786