Crystal Structure of Ammonium oxalate monohydrate

Id1011115
Chemical nameAmmonium oxalate monohydrate
Mineral nameOxammite
a (Å)8.04
b (Å)10.27
c (Å)3.82
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)315.4
Space groupP 21 21 2
Publication: Journal of Chemical Physics (1936) 4, 102-107