Crystal Structure of Lithium iron(III) phosphate

Id1011090
Chemical nameLithium iron(III) phosphate
Mineral nameFerrisicklerite
a (Å)4.787
b (Å)10.086
c (Å)5.939
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)286.7
Space groupP b n m
Publication: Geologiska Foereningens i Stockholm Foerhandlingar (1938) 60, 67-72