Crystal Structure of Iron(III) oxide hydroxide

Id1011088
Chemical nameIron(III) oxide hydroxide
Mineral nameLepidocrocite
a (Å)3.87
b (Å)12.4
c (Å)3.06
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)146.8
Space groupA m a m
Authors: Goldsztaub, M S
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie (-71,1948) (1935) 58, 6-6