Crystal Structure of Lead dodecairon(III) oxide

Id1011082
Chemical nameLead dodecairon(III) oxide
Mineral nameMagnetoplumbite 5H
a (Å)5.877
b (Å)5.877
c (Å)23.01999
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)688.6
Space groupP 63/m m c
Authors: Adelsköld, V.
Publication: Arkiv för Kemi, Mineralogi och Geologi, A (1938) 12, 2 1-9