Crystal Structure of Chromium oxide

Id1011067
Chemical nameChromium oxide
Mineral nameEskolaite
a (Å)5.35(3)
b (Å)5.35(3)
c (Å)5.35(3)
α (°)55.00(3)
β (°)55.00(3)
γ (°)55.00(3)
V (Å3)95.7
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165