Crystal Structure of Aluminium silicate hydroxide *

Id1011045
Chemical nameAluminium silicate hydroxide *
Mineral nameKaolinite 2M
a (Å)5.148
b (Å)8.92
c (Å)14.535
α (°)90
β (°)100.2
γ (°)90
V (Å3)656.9
Space groupC 1 c 1
Authors: Gruner, W J
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 83, 75-88