Crystal Structure of Calcium fluoride tris(phosphate)

Id1011044
Chemical nameCalcium fluoride tris(phosphate)
Mineral nameFluorapatite
a (Å)9.37(1)
b (Å)9.37(1)
c (Å)6.88(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)523.1
Space groupP 63/m
Authors: Naray-Szabo, S
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 387-398