Crystal Structure of Iron titanate

Id1011033
Chemical nameIron titanate
Mineral nameIlmenite
a (Å)5.52
b (Å)5.52
c (Å)5.52
α (°)54.83
β (°)54.83
γ (°)54.83
V (Å3)104.6
Space groupR -3 :R
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 265-270