Crystal Structure of Manganese(III) hydroxide oxide

Id1011012
Chemical nameManganese(III) hydroxide oxide
Mineral nameManganite
a (Å)8.86
b (Å)5.24
c (Å)5.7
α (°)90
β (°)90.(0)
γ (°)90
V (Å3)264.6
Authors: Buerger, M J
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 95, 163-174