Crystal Structure of Tricopper(I) tetrathioarsenate

Id1011011
Chemical nameTricopper(I) tetrathioarsenate
Mineral nameEnargite
a (Å)6.46(2)
b (Å)7.43(2)
c (Å)6.18(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)296.6
Space groupP n m 21
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 48-53