Crystal Structure of Ammonium hexafluorosilicate

Id1010992
Chemical nameAmmonium hexafluorosilicate
Mineral nameCryptohalite
a (Å)8.38
b (Å)8.38
c (Å)8.38
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)588.5
Space groupF m -3 m
Authors: Bozorth, R M
Publication: Journal of the American Chemical Society (1922) 44, 1066-1070