Crystal Structure of Copper phosphate(V) hydroxide

Id1010980
Chemical nameCopper phosphate(V) hydroxide
Mineral nameLibethenite
a (Å)8.43
b (Å)8.08
c (Å)5.9
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)401.9
Space groupP n n m
Authors: Heritsch, H
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1940) 102, 1-12