Crystal Structure of Copper dichloride dihydrate

Id1010979
Chemical nameCopper dichloride dihydrate
Mineral nameEriochalcite
a (Å)7.4
b (Å)8.06
c (Å)3.74
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)223.1
Space groupP b m n
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 94, 231-245