Crystal Structure of Trimanganese diarsenic hexaoxide

Id1010971
Chemical nameTrimanganese diarsenic hexaoxide
Mineral nameArmangite
a (Å)13.44
b (Å)13.44
c (Å)8.72
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)1364.1
Authors: Aminoff, G
Publication: Kunglia Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar (1933) 11, 19-20