Crystal Structure of Sodium aluminate silicate *

Id1010953
Chemical nameSodium aluminate silicate *
Mineral nameCarnegieite high
a (Å)7.37(2)
b (Å)7.37(2)
c (Å)7.37(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)400.3
Space groupP 21 3
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 81, 1 376-385