Crystal Structure of Aluminium oxide

Id1010951
Chemical nameAluminium oxide
Mineral nameCorundum
a (Å)5.13(2)
b (Å)5.13(2)
c (Å)5.13(2)
α (°)55.27(8)
β (°)55.27(8)
γ (°)55.27(8)
V (Å3)85.0
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165