Crystal Structure of Dicobalt(III) copper sulfide

Id1010946
Chemical nameDicobalt(III) copper sulfide
Mineral nameCarrollite
a (Å)9.458(3)
b (Å)9.458(3)
c (Å)9.458(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)846.1
Space groupF d -3 m :1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1928) 66, 168-171