Crystal Structure of Magnesium hydrogensilicate *

Id1010935
Chemical nameMagnesium hydrogensilicate *
Mineral nameAnthophyllite
a (Å)18.5
b (Å)17.89999
c (Å)5.27
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1745.2
Space groupP n m a
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 161-179