Crystal Structure of Cadmium titanate

Id1010902
Chemical nameCadmium titanate
a (Å)3.75(5)
b (Å)3.75(5)
c (Å)3.75(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)52.7
Space groupP m -3 m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165