Crystal Structure of Caesium iodate

Id1010900
Chemical nameCaesium iodate
a (Å)4.662(2)
b (Å)4.662(2)
c (Å)4.662(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)101.3
Space groupP m -3 m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165