Crystal Structure of Thallium antimonide

Id1010882
Chemical nameThallium antimonide
a (Å)3.86
b (Å)3.86
c (Å)3.86
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)57.5
Space groupP m -3 m
Authors: Barth, T
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 127, 113-120