Crystal Structure of Calcium selenide

Id1010880
Chemical nameCalcium selenide
a (Å)5.912(3)
b (Å)5.912
c (Å)5.912
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)206.6
Space groupF m -3 m
Authors: Oftedal, I
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 127, 154-158