Crystal Structure of Calcium sodium bis(tantalate) hemihydroxide hemifluoride

Id1010827
Chemical nameCalcium sodium bis(tantalate) hemihydroxide hemifluoride
Mineral nameStibiomicrolite
a (Å)4.92
b (Å)5.54
c (Å)11.78
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)321.1
Publication: Geologiska Foereningens i Stockholm Foerhandlingar (1938) 60, 226-235