Crystal Structure of Copper hexacyanochromate(II)

Id1010820
Chemical nameCopper hexacyanochromate(II)
a (Å)10.22
b (Å)10.22
c (Å)10.22
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1067.5
Publication: Gazzetta Chimica Italiana (1939) 69, 499-508