Crystal Structure of Calcium diiron iron(III) silicate

Id1010716
Chemical nameCalcium diiron iron(III) silicate
Mineral nameIlvaite
a (Å)8.82
b (Å)13.07
c (Å)5.86
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)675.5
Authors: Strunz, H
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1937) 96, 504-506