Crystal Structure of 20-Calcium triyttrium fluoride

Id1010709
Chemical name20-Calcium triyttrium fluoride
Mineral nameYttrofluorite
a (Å)5.481
b (Å)5.481
c (Å)5.481
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)164.7
Authors: Chatterjee, N
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1940) 102, 245-284