Crystal Structure of Tungstoboric acid *

Id1010667
Chemical nameTungstoboric acid *
a (Å)12.83
b (Å)12.83
c (Å)18.38
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)3025.5
Space groupP 4/m n c
Authors: Kraus, O
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 91, 402-409